ReadyPlanet.com
bulletͧúԡäԡ¨..
Դἧ
ͧѡʹ­
Դ駨ҹ
Դ駡ͧCCTV
е
Ӵʹ­
ͧͧ
Դ駷


PSI ARM
iNNEKT.COM
ë
ë Ң
ẹҧ
ẹҧ
ẹҧ


Դ

ʹ㨵Դ......

. 086-2200110

. 042-810-936

 www.loei-sat.com

 

ҹҤҶ١ .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

ش ҹ  .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

˹ ҹ  . ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

ҹ  ѧѴ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ 

ҹ Ҥ Ѵ Դ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

Դ ö

ҹ ipm ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ  ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­ ʹ­ ʹ­ . ѧѴ ˹ . 

Դ ҹ Ҥ ١ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ 

ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­ ʹ­ ʹ­ . ѧѴ ˹ . 

ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­ ʹ­ ʹ­ . ѧѴ ˹ .  

 ҹҤҶ١ .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

ش ҹ  .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

˹ ҹ  . ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

ҹ   ѧѴ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ 

ҹ Ҥ Ѵ Դ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 ҧѧѴ ҧ ҧ .

ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ .  ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .

 

 

 

 

 

ҹҤҶ١ .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ  .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 . ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ Դ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ 

 

ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ  ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­  
ʹ­ ʹ­ . ѧѴ ˹ . 

 ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ   ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­ ʹ­ ʹ­ . ѧѴ ˹ . 

ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­ ʹ­  ʹ­ . ѧѴ  ˹ .  ҤҶ١ .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

  .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ  . ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

  ѧѴ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ   Դ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ¡ 

ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .
 
ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ
 
Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ  Դ .  ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .
 
ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .  ͧǧûԴͧ ͧǧûԴѧѴ ͧǨûԴ ͧǧûԴ .  ͧǧûԴ. 
 
ͧǧûԴcctvͧ ͧǧûԴcctvѧѴ ͧǨûԴcctv ͧǧûԴcctv .  ͧǧûԴcctv. 

 

ͧǧûԴͧ ͧǧûԴѧѴ ͧǨûԴ ͧǧûԴ .  ͧǧûԴ.  ͧǧûԴcctvͧ ͧǧûԴcctvѧѴ ͧǨûԴcctv ͧǧûԴcctv .  ͧǧûԴcctv. 

 

ͧǧûԴҤҶ١ͧ ͧǧûԴҤҶ١ѧѴ ͧǨûԴҤҶ١ ͧǧûԴҤҶ١ .  ͧǧûԴҤҶ١. 

ͧǧûԴcctvͧ ͧǧûԴcctvѧѴ ͧǨûԴcctv ͧǧûԴcctv . 
ͧǧûԴcctv. 

ҤҶ١

ἧŨѧѴ  ἧ㹨ѧѴ  ἧ  ἧ . 

solarcellѧѴ  solarcell  solarcell㹨ѧѴ  solarcellѧѴ

ŨѧѴ    㹨ѧѴ  ŨѧѴ

кMATVѧѴ  кMATV    кMATV.   кMATVͧ  кMATV ͧ

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

ŷը.   ŷ ѧѴ  ŷ ŷͧ  ŷշ  ͧ 

Թ絨.    Թ絨ѧѴ Թ Թͧ  Թ絷 Թ ͧ 

Թ絨.    Թ絨ѧѴ Թ Թͧ Թ   Թ絷ͧ 

wifi.    wifiѧѴ  wifi wifiͧ  wifi  wifiͧ 

ͧͧӨ.    ͧͧӨѧѴ  ͧͧ ͧͧͧ ͧͧӷ  ͧͧӷͧ 

ͧѡʹ­.    ͧѡʹ­ѧѴ ͧѡʹ­ ͧѡʹ­ͧ  ͧѡʹ­  ͧ 

ͧѡҨ.    ͧѡҨѧѴ  ͧѡ ͧѡͧ  ͧѡҷ  ͧѡҷͧ 

е.   е ѧѴ  е еͧ  е  еͧ 

е.    еѧѴ  е еͧ  е  еͧ 

촨.    촨ѧѴ  ͧ  촷  촷ͧ 

᡹Ǩ.    ᡹ǨѧѴ  ᡹ ͧ  ᡹Ƿ  ᡹Ƿͧ 

.    ѧѴ  ͧ  ͧ 

ͧѺҡȨ.   ͧѺҡ ͧѺҡ  ͧѺҡ  ͧѺҡȨѧѴ  ͧѺҡ   ͧѺҡͧ  ͧѺҡ    ͧѺҡȷͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

 

Դ駤촨.    Դ駤촨ѧѴ  Դ駤 Դ駤ͧ  Դ駤촷  Դ駤촷ͧ 

᡹Ǩ.    ᡹ǨѧѴ  ᡹ ͧ  ᡹Ƿ  ᡹Ƿͧ 

Դ.    ԴѧѴ Դ Դͧ  Դ Դ ͧ 

ͧѺҡȨ.   ͧѺҡ ͧѺҡ  ͧѺҡ  ͧѺҡȨѧѴ  ͧѺҡ   ͧѺҡͧ  ͧѺҡ    ͧѺҡȷͧ 

ҹ.    ҹѧѴ  ҹ ҹͧ  ҹ  ҹͧ 

ҹ.    ҹѧѴ  ҹ ҹͧ  ҹ  ҹͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

ҹ
 
ͧѺҡ

е

е

Դ

ͧͧ

ͧѡʹ­

ͧѡ

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ 

    ͧ 

 

 

 

Թ

Թ

Թwifi

Թwifi

wifi

 

 

 ҹҤҶ١ .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

  .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 . ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 Դ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 

 ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ  ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­

ʹ­ ʹ­ . ѧѴ ˹ . 

 ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ 

 

ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­ ʹ­ ʹ­ . ѧѴ ˹ . 

ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­ ʹ­  ʹ­ . ѧѴ  ˹ .  

  ҹҤҶ١ .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

  .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 . ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

  ѧѴ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ  

 Դ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ¡ 

ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ

 

 ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .
 
ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ
 
Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ
 
Դ .  ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .
 
ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .
 
ͧǧûԴͧ ͧǧûԴѧѴ ͧǨûԴ ͧǧûԴ .  ͧǧûԴ. 
 
ͧǧûԴcctvͧ ͧǧûԴcctvѧѴ ͧǨûԴcctv ͧǧûԴcctv .  ͧǧûԴcctv. 

 

ͧǧûԴͧ ͧǧûԴѧѴ ͧǨûԴ ͧǧûԴ .  ͧǧûԴ. 

ͧǧûԴcctvͧ ͧǧûԴcctvѧѴ ͧǨûԴcctv ͧǧûԴcctv .  ͧǧûԴcctv. 
 

ͧǧûԴҤҶ١ͧ ͧǧûԴҤҶ١ѧѴ ͧǨûԴҤҶ١ ͧǧûԴҤҶ١ . 

ͧǧûԴҤҶ١. 

ͧǧûԴcctvͧ ͧǧûԴcctvѧѴ ͧǨûԴcctv ͧǧûԴcctv . 
ͧǧûԴcctv. 

ҤҶ١

ἧŨѧѴ  ἧ㹨ѧѴ  ἧ  ἧ . 

solarcellѧѴ  solarcell  solarcell㹨ѧѴ  solarcellѧѴ

ŨѧѴ    㹨ѧѴ  ŨѧѴ

кMATVѧѴ  кMATV    кMATV.   кMATVͧ  кMATV ͧ

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

ŷը.   ŷ ѧѴ  ŷ ŷͧ  ŷշ  ͧ 

Թ絨.    Թ絨ѧѴ Թ Թͧ  Թ絷 Թ ͧ 

Թ絨.    Թ絨ѧѴ Թ Թͧ Թ   Թ絷ͧ 

wifi.    wifiѧѴ  wifi wifiͧ  wifi  wifiͧ 

ͧͧӨ.    ͧͧӨѧѴ  ͧͧ ͧͧͧ ͧͧӷ  ͧͧӷͧ 

ͧѡʹ­.    ͧѡʹ­ѧѴ ͧѡʹ­ ͧѡʹ­ͧ  ͧѡʹ­  ͧ 

ͧѡҨ.    ͧѡҨѧѴ  ͧѡ ͧѡͧ  ͧѡҷ  ͧѡҷͧ 

е.   е ѧѴ  е еͧ  е  еͧ 

е.    еѧѴ  е еͧ  е  еͧ 

촨.    촨ѧѴ  ͧ  촷  촷ͧ 

᡹Ǩ.    ᡹ǨѧѴ  ᡹ ͧ  ᡹Ƿ  ᡹Ƿͧ 

.    ѧѴ  ͧ  ͧ 

ͧѺҡȨ.   ͧѺҡ ͧѺҡ  ͧѺҡ  ͧѺҡȨѧѴ  ͧѺҡ   ͧѺҡͧ  ͧѺҡ    ͧѺҡȷͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

 

Դ駤촨.    Դ駤촨ѧѴ  Դ駤 Դ駤ͧ  Դ駤촷  Դ駤촷ͧ 

᡹Ǩ.    ᡹ǨѧѴ  ᡹ ͧ  ᡹Ƿ  ᡹Ƿͧ 

Դ.    ԴѧѴ Դ Դͧ  Դ Դ ͧ 

ͧѺҡȨ.   ͧѺҡ ͧѺҡ  ͧѺҡ  ͧѺҡȨѧѴ  ͧѺҡ   ͧѺҡͧ  ͧѺҡ    ͧѺҡȷͧ 

ҹ.    ҹѧѴ  ҹ ҹͧ  ҹ  ҹͧ 

ҹ.    ҹѧѴ  ҹ ҹͧ  ҹ  ҹͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

ҹ
 
ͧѺҡ

е

е

Դ

ͧͧ

ͧѡʹ­

ͧѡ

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ 

    ͧ 

 

 

 

Թ

Թ

Թwifi

Թwifi

wifi

 

 

ҹҤҶ١ .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

  .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 . ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 Դ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 

 ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ  ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­

ʹ­ ʹ­ . ѧѴ ˹ . 

 ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ 

 

ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­ ʹ­ ʹ­ . ѧѴ ˹ . 

ԹͶҤҶ١ ͧѡʹ­ ʹ­  ʹ­ . ѧѴ  ˹ .  

  ҹҤҶ١ .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

  .  ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

 . ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ

  ѧѴ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ  

 Դ ͧǧûԴ ԹͶ Թ͹Ź . ѧѴ¡ 

ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ

 

 ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .
 
ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ
 
Դ Դ . ԴѧѴ Դ Դ . ԴѧѴ Դ
 
Դ .  ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .
 
ҧѧѴ ҧ ҧ . ҧѧѴ ҧ ҧ .
 
ͧǧûԴͧ ͧǧûԴѧѴ ͧǨûԴ ͧǧûԴ .  ͧǧûԴ. 
 
ͧǧûԴcctvͧ ͧǧûԴcctvѧѴ ͧǨûԴcctv ͧǧûԴcctv .  ͧǧûԴcctv. 

 

ͧǧûԴͧ ͧǧûԴѧѴ ͧǨûԴ ͧǧûԴ .  ͧǧûԴ. 

ͧǧûԴcctvͧ ͧǧûԴcctvѧѴ ͧǨûԴcctv ͧǧûԴcctv .  ͧǧûԴcctv. 
 

ͧǧûԴҤҶ١ͧ ͧǧûԴҤҶ١ѧѴ ͧǨûԴҤҶ١ ͧǧûԴҤҶ١ . 

ͧǧûԴҤҶ١. 

ͧǧûԴcctvͧ ͧǧûԴcctvѧѴ ͧǨûԴcctv ͧǧûԴcctv . 
ͧǧûԴcctv. 

ҤҶ١

ἧŨѧѴ  ἧ㹨ѧѴ  ἧ  ἧ . 

solarcellѧѴ  solarcell  solarcell㹨ѧѴ  solarcellѧѴ

ŨѧѴ    㹨ѧѴ  ŨѧѴ

кMATVѧѴ  кMATV    кMATV.   кMATVͧ  кMATV ͧ

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

ŷը.   ŷ ѧѴ  ŷ ŷͧ  ŷշ  ͧ 

Թ絨.    Թ絨ѧѴ Թ Թͧ  Թ絷 Թ ͧ 

Թ絨.    Թ絨ѧѴ Թ Թͧ Թ   Թ絷ͧ 

wifi.    wifiѧѴ  wifi wifiͧ  wifi  wifiͧ 

ͧͧӨ.    ͧͧӨѧѴ  ͧͧ ͧͧͧ ͧͧӷ  ͧͧӷͧ 

ͧѡʹ­.    ͧѡʹ­ѧѴ ͧѡʹ­ ͧѡʹ­ͧ  ͧѡʹ­  ͧ 

ͧѡҨ.    ͧѡҨѧѴ  ͧѡ ͧѡͧ  ͧѡҷ  ͧѡҷͧ 

е.   е ѧѴ  е еͧ  е  еͧ 

е.    еѧѴ  е еͧ  е  еͧ 

촨.    촨ѧѴ  ͧ  촷  촷ͧ 

᡹Ǩ.    ᡹ǨѧѴ  ᡹ ͧ  ᡹Ƿ  ᡹Ƿͧ 

.    ѧѴ  ͧ  ͧ 

ͧѺҡȨ.   ͧѺҡ ͧѺҡ  ͧѺҡ  ͧѺҡȨѧѴ  ͧѺҡ   ͧѺҡͧ  ͧѺҡ    ͧѺҡȷͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

 

Դ駤촨.    Դ駤촨ѧѴ  Դ駤 Դ駤ͧ  Դ駤촷  Դ駤촷ͧ 

᡹Ǩ.    ᡹ǨѧѴ  ᡹ ͧ  ᡹Ƿ  ᡹Ƿͧ 

Դ.    ԴѧѴ Դ Դͧ  Դ Դ ͧ 

ͧѺҡȨ.   ͧѺҡ ͧѺҡ  ͧѺҡ  ͧѺҡȨѧѴ  ͧѺҡ   ͧѺҡͧ  ͧѺҡ    ͧѺҡȷͧ 

ҹ.    ҹѧѴ  ҹ ҹͧ  ҹ  ҹͧ 

ҹ.    ҹѧѴ  ҹ ҹͧ  ҹ  ҹͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

ҹ
 
ͧѺҡ

е

е

Դ

ͧͧ

ͧѡʹ­

ͧѡ

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ  ͧ    ͧ 

.    ѧѴ 

    ͧ 

 

 

 

Թ

Թ

Թwifi

Թwifi

wifi

 

 

 


 ͺѾ
Ǣ
´